hits

august 2017

De blåser i de fattige barna

Small football fan disappointed after the loss goal by his favorite team
Det er ganske trist at unger som kanskje ikke får delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrene har dårlig råd, ikke kan bli tatt på større alvor.

Etter fire lange år med mer til de som har mest, er det tid for forandring. SV vil at de som har minst og trenger det mest skal frem i køen når vi skal prioritere.

Med Fremskrittspartiet og Høyre har vi fått kutt i barnetillegget for uføre, de har innført egenandeler på fysioterapi for mange med alvorlig sykdom, kuttet uføretrygden, gjort det vanskeligere å få bostøtte og mye mer.

På den andre siden øses det ut skattekutt, den som er rikest får mest. Det er fortvilende å se på at folk som har mer enn nok fra før gis enda mer, mens de som har minst og er sykest må betale.

Stadig flere fattige

Det er over 98 000 barn i fattige familier i Norge nå. 98 000 unger som fortjener at de som styrer tar dem på mye større alvor, 98 000 som blir sett, blir hørt og blir møtt med politikk som virker.

De siste ukene har det vært mer diskusjon om hva som er riktig måte å telle fattigdom på i Norge, enn om hvordan unger som er fattige har det. Det er ganske trist at unger som kanskje ikke får delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrene har dårlig råd, ikke kan bli tatt på større alvor.


Det er også noen som påstår at fattigdommen øker bare fordi det er innvandring til landet. Det stemmer jo heller ikke. Det er mange med innvandrerbakgrunn som er fattige, ikke minst fordi det er vanskelig å få jobb, men også blant folk uten innvandrerbakgrunn øker fattigdommen.

Fattigdom er ikke en motivasjon

Fattigdom motiverer ikke, det er ikke sånn at hvis man får enda mindre å leve for så får man plutselig en bedre betalt jobb. Det er ikke sånn at når Høyre og Frp kutter i barnetillegget til folk som er for syke til å jobbe, så blir de mirakuløst friske og arbeidsgivere står i kø med jobber.

Noe av det mest forunderlige med høyresiden er hvordan de alltid mener at de rikeste trenger mer penger gjennom lavere skatt for å prestere mer, mens den som er syk eller fattig trenger mindre penger gjennom kutt i ytelser for å gjøre det samme.

Vi må sikre alle trygghet for hus og familie, trygg grunn å stå på. Det er  da mennesker virkelig får best mulighet til å lykkes, for hvem klarer å konsentrere seg hvis man ikke vet om husleien er dekket eller om man har sunn mat og gode klær til ungene?

Tid for handling nå

SV har jobbet med hvordan vi kan sørge for bedre liv, for mindre fattigdom lenge. Det første som er viktig er å sette en stopper for usosiale kutt som rammer de som har minst aller hardest.

Sist vi hadde makt møtte vi en mur av motstand mot å gjøre endringer som virkelig gavner de som har minst. Derfor har vi valgt en ny og tøffere strategi nå. Barnetrygden er et av de viktigste grepene vi kan ta for å gi barnefamiliene bedre råd, det betyr ekstra mye for fattige.

SV har foreslått et skattesystem der de med over 600 000 i lønn betaler mer skatt, mens de som har mindre får lavere skatt. Sånn vil vi betale for å styrke barnetrygden. Den har nemlig stått helt stille siden 1996. For hvert år blir de 970 kronene man får for hvert barn mindre verdt, fordi prisene stiger. Når vi øker barnetrygden for alle, samtidig som de rikeste betaler mer skatt får vi rettferdig fordeling av pengene. De som har minst kommer bedre ut.

I tillegg kjemper vi for at unger av uføre, som regjeringen har rammet hardt, igjen skal få bedre råd, og vi vil forby kommunene å trekke barnetrygden fra på sosialhjelpen. Steg for steg skal vi gjøre flere liv bedre, hvis vi får makt til det.

Det handler om rettferdighet, og om å velge en politikk som alltid tar side med den som har minst.