hits

De blåser i de fattige barna

Small football fan disappointed after the loss goal by his favorite team
Det er ganske trist at unger som kanskje ikke får delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrene har dårlig råd, ikke kan bli tatt på større alvor.

Etter fire lange år med mer til de som har mest, er det tid for forandring. SV vil at de som har minst og trenger det mest skal frem i køen når vi skal prioritere.

Med Fremskrittspartiet og Høyre har vi fått kutt i barnetillegget for uføre, de har innført egenandeler på fysioterapi for mange med alvorlig sykdom, kuttet uføretrygden, gjort det vanskeligere å få bostøtte og mye mer.

På den andre siden øses det ut skattekutt, den som er rikest får mest. Det er fortvilende å se på at folk som har mer enn nok fra før gis enda mer, mens de som har minst og er sykest må betale.

Stadig flere fattige

Det er over 98 000 barn i fattige familier i Norge nå. 98 000 unger som fortjener at de som styrer tar dem på mye større alvor, 98 000 som blir sett, blir hørt og blir møtt med politikk som virker.

De siste ukene har det vært mer diskusjon om hva som er riktig måte å telle fattigdom på i Norge, enn om hvordan unger som er fattige har det. Det er ganske trist at unger som kanskje ikke får delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrene har dårlig råd, ikke kan bli tatt på større alvor.


Det er også noen som påstår at fattigdommen øker bare fordi det er innvandring til landet. Det stemmer jo heller ikke. Det er mange med innvandrerbakgrunn som er fattige, ikke minst fordi det er vanskelig å få jobb, men også blant folk uten innvandrerbakgrunn øker fattigdommen.

Fattigdom er ikke en motivasjon

Fattigdom motiverer ikke, det er ikke sånn at hvis man får enda mindre å leve for så får man plutselig en bedre betalt jobb. Det er ikke sånn at når Høyre og Frp kutter i barnetillegget til folk som er for syke til å jobbe, så blir de mirakuløst friske og arbeidsgivere står i kø med jobber.

Noe av det mest forunderlige med høyresiden er hvordan de alltid mener at de rikeste trenger mer penger gjennom lavere skatt for å prestere mer, mens den som er syk eller fattig trenger mindre penger gjennom kutt i ytelser for å gjøre det samme.

Vi må sikre alle trygghet for hus og familie, trygg grunn å stå på. Det er  da mennesker virkelig får best mulighet til å lykkes, for hvem klarer å konsentrere seg hvis man ikke vet om husleien er dekket eller om man har sunn mat og gode klær til ungene?

Tid for handling nå

SV har jobbet med hvordan vi kan sørge for bedre liv, for mindre fattigdom lenge. Det første som er viktig er å sette en stopper for usosiale kutt som rammer de som har minst aller hardest.

Sist vi hadde makt møtte vi en mur av motstand mot å gjøre endringer som virkelig gavner de som har minst. Derfor har vi valgt en ny og tøffere strategi nå. Barnetrygden er et av de viktigste grepene vi kan ta for å gi barnefamiliene bedre råd, det betyr ekstra mye for fattige.

SV har foreslått et skattesystem der de med over 600 000 i lønn betaler mer skatt, mens de som har mindre får lavere skatt. Sånn vil vi betale for å styrke barnetrygden. Den har nemlig stått helt stille siden 1996. For hvert år blir de 970 kronene man får for hvert barn mindre verdt, fordi prisene stiger. Når vi øker barnetrygden for alle, samtidig som de rikeste betaler mer skatt får vi rettferdig fordeling av pengene. De som har minst kommer bedre ut.

I tillegg kjemper vi for at unger av uføre, som regjeringen har rammet hardt, igjen skal få bedre råd, og vi vil forby kommunene å trekke barnetrygden fra på sosialhjelpen. Steg for steg skal vi gjøre flere liv bedre, hvis vi får makt til det.

Det handler om rettferdighet, og om å velge en politikk som alltid tar side med den som har minst.

83 kommentarer

Unnskyld altså, men jeg bare må spørre.. "skattesystem der de med over 600 tusen i lønn betaler mer skatt"..

Er det samlet inntekt familie, eller inntekt pr person du da mener? Hvordan kom dere frem til 600 tusen? Er det grensen for hva SV anser som rike mennesker?

Forklaringen er vel enkel Lysbakken? Venstresiden importerer jo fattigdom fra dysfunksjonelle samfunn som blir henvist til et evig liv på NAV, finansiert av norske skattebetalere!

Sier han og partiet som skulle gjerne fattigdom med et pennestrøk! Når dere importerer fattigdom får ikke de allerede fattige i Norge det noe bedre!

"Med Fremskrittspartiet og Høyre har vi fått kutt i barnetillegget for uføre"

Dette er altså det første (og dermed verste?) kuttet Lysebakken greier å dra frem av grusomheter høyresiden har begått. Dette er i praksis at man nå ikke kan sitte igjen med mer i uføretrygd og barnetillegg enn man hadde i lønn før man ble syk (maks 95%). Innføringen av denne regelen er logisk, har minimal påvirkning på de det gjelder og har bred støtte. Grunnen til at Lysebakken ikke snakker om hva endringen faktisk består i er selvfølgelig at det å snakke generelt om kutt i en velferdordning høres mye verre ut enn hva som faktisk er gjort.

Vi har rundt 750000 i total inntekt, mye gjeld og har begrenset med mulighet til å sende barna på diverse aktiviteter. SV sitt forslag vil gjøre dette enda vanskeligere.

Ja nå vil dere gjøre noe med barnetrygden, men den ble ikke løftet et øre på de 8 årene dere satt i posisjon.

@Geriatriks

Hei! Martin fra SV her.

Det er inntekt per person, ikke per husholdning. Enkeltpersoner med inntekt over 600.000 har mer rom for å bidra enn de som tjener mindre. Med SVs skatteopplegg i de siste års alternative statsbudsjetter får alle personer med normal eller lav inntekt større skattekutt med SV enn de gjør med noe annet parti.

Arthur Benneche

Arthur Benneche

SV og Audun Lysbakken snakker nå om 98tusen fattige familier med barn, ny vri på gammelt oppkok. I følg SSB så er det ingen definisjon på fattige barn eller familier.

SSB sier det vanlige er å si at dersom familie inntekten er mindre enn 60 prosent av medianinntekt er de definert som fattige. Altså her er det mange null skatteytere og minste pensjonister paradokset er at disse kan ha store formuer, men blir definert som fattige.

Det er påfallende at Lysbakken aldri greier å ha kilder knyttet til påstandene (ser det ut til), og minnes jeg rett ble ikke barnefattigdommen bedre under SV/AP sitt 8 årige styret. Videre er vel faktum at definisjonen "fattig" misbrukes noe, når mange dropper å ta inn de økte sosiale støttene en får, hvilket ville redusert antall fattige.

Men som alltid savner jeg kilder på det meste som påstås...kan ikke forstå at dette er så himla vanskelig for Lysbakken..

Så flott at SV klarer å peke på viktige behov som kunne vært løst bedre. Så synd at de kun har en type politikk å tilby som aldri noe sted, noen gang, har vist at det kan danne bærekraftige samfunn.

Nå burde du og partiet ditt skjerpe dere! Slutt å bruke ordet fattig! Du sa selv på NRKs Detektor at fattig var feil ordbruk, men lav lønte var mer riktig. https://tv.nrk.no/serie/valg-2017/NNFA82081617/16-08-2017#t=58s

Slutt å lure folk og si sannheten! Være ærlige og kanskje vi kan tro på det som dere står for osv. Takk.

Stakkars,Lysbakken. Veldig til "omsorg" fra den kanten nå da.

Merkelig att de ikke gikk inn for å løfte de "fattigste av de fattige" når de satt i regjering.Det som gjør att folk blir fattige..det er nettopp sånne som, Lysbakken. SV..? Gi det nytt navn. Foreksempel til: NTA, NEI TIL ALT!!

Magnus Wessel

Magnus Wessel

Hei, Vi har allerede et progresivt skattesystem. Der de som tjener mest med vanlig lønnsinntekt, betaler desidert mest i skatt både prosent, men ikke minst i rene kroner og øre. Videre er det også statistikk på at de som bidrar mest, også belaster det offentlige minst. Det som er mere rart enn dine populistiske påstander om "mest fra før", er at det systemet du kjemper for ikke har virket noe sted. Selv I DDR der de var verdensmestere I planøkonomi, levde de fleste I mye fattigere kår en dine såkalte fattige i norge. Du er og forblir en museumsvokter Audun.

I DN på fredag stod det en interessant kommentar. Det ble vist til at de 10% med høyest lønn stod for en vesentlig større del av statens inntekter i 2015 enn i år 2000, mens de 70% med lavest inntekt stod andelsmessig for en større del av statens inntekter i 2000 enn i 2015.

Nei, de rikeste betaler faktisk mest. Slik skal det være selv om faktaene som ble lagt frem selvsagt ikke helt passer SVs agenda om at de rikeste bare "grabber til seg"

Synd SV ikke forstår at man er avhengig av et privat næringsliv som har gode rammevilkår for å skape arbeidsplasser og få penger inn i statskassen. Til tross for det ekstreme fallet i oljepris og nedbemanninger har dagens regjering klart det kunsstykket å få AS Norge til å blomstre mer enn de rødgrønne klarte på 8 år.

De fattige i Norge i dag, er fattige pga de ikke har jobbet/jobber like hardt som alle andre.

Den andre gruppen fattige er importer stemmekveg fra dysfunksjonelle islamske samfunn som kommer hit pga trygdeordningene vi har.

Det finnes med andre ord ingen grunn til å gi medfølelse til de fattige.

De eneste fattige i Norge jeg vier en tanke er studenter, de lever alle på fattigdomsgrensen, og burde få høyere stipendordninger

SVs grense for rikdom går altså ved en lønnsinntekt på 600 000. Om man er singel eller har høy belåningsgrad er ikke så farlig.

Kjekt å vite!

...det blir ikke en sannhet selv om du sier det gang på gang på gang på gang...

...du ble tatt på NRK og SSB har ingen tall du kan bruke...men du velger bevist å fortsette som før...

Jeg tror ikke på deg, hverken her/nå eller ellers; og det kan du tro meg på :-)

Til info Lysbakken, så klarte dere ikke å fjerne fattigdommen med et pennestrøk på åtte år, så å kritisere regjeringen blir bare latterlig.

Og hvis du ikke visste det, så er 1%, 1% uansett hvor mye man regner på det

Sist SV satt i regjering, skulle de avskaffe fattigdommen med et pernnestrøk.

Det hele endte i et politisk mageplask.

Sist SV satt i regjering, skulle SV ha skolemeat.

Ikke en dritt, kom på bordet..

Det eneste vi vet, at det etter 8 år med SV i regjering, ble det 15000 flere fattige barn i Norge.

https://www.dagbladet.no/nyheter/flere-fattige-med-rodgronn-regjering/62956557

Selv om landet hadde det dobbelte i inntekter fra oljen, og de rike ikke fikk skattelette.

"Etter fire lange år med mer til de som har mest, er det tid for forandring" Etter åtte veldig lange år med SV i regjering klarte dere ikke å fjerne fattigdommen med et pennestrøk som ble lovet før valget. Hvorfor skal vi tro på dere denne gangen? Skatteletten dagens regjering innførte gjelder for alle, også barnefamilier. Formueskatten ble endret av andre årsaker som Lysbakken vet meget godt. Endringer regjeringen mener vil stimulere til flere arbeidsplasser. Det må være et mål å få folk ut i arbeid og ikke få flere på trygd. At det er diskusjon om "tellingen" av fattigdom er SV selv skyld i siden dere åpenbart ikke kan telle.

Lysbakken og tullingene hans skulle avskaffe fattigdommen med et pennestrøk, de hadde 8, åtte år på seg og de svindlet/løy for det norske folk igjen!! Denne tullingen messer på dette "budskapet" sitt hele tiden, en løgn blir ikke sann uansett hvor mange ganger den gjentas!! Uansett, denne skrullingen er villig til å spille russisk rulett med land og borgere via sin avskyelige naive asylpolitikk, det er vår tids viktigste ask, men ikke for dette her og parti landssvikerne hans..!!!

Det virker som om Lysbakken og SV har store problemer med å forstå at 25% skatt av 300000 og 600000 gir to helt forskjellige beløp inn i statskassen, ergo betaler de med høyere inntekt allerede mer. I tillegg øker skatteprosenten for de med høyere inntekt, så der betaler de også mer.

Skjønt, endelig ser det ut til at det norske folk begynner å skjønne at svaret på alt er ikke skatt, skatt og atter mer skatt.

Jeg har forgjeves forsøkt å få svar på, i valg etter valg, følgene spørsmål fra SV og AP: Når er det nok skatt? Hvor går grensen til AP og SV?

(og husk; De virkelig rike de bruker advokater etc for å slippe å betale skatt, jfr Støres skatteplanlegging etv, så de som rammes er jo "oss vanlige fok")

Ketil Engstrøm

Ketil Engstrøm

Å jeg som trodde SV hadde fjernet fattigdom, merkelige greier.

SV og Audun Lysbakken fronter en politikk som medfører masseinnvandring til Norge. En masseinnvandring som koster oss flere titalls milliarder i året (akkumulert årlig beløp for de siste 20-30 årenes politikk) er antagelig nærmere 100 mrd. kroner, eller rundt 10% av statsbudsjettet), samtidig som han er frekke nok til å påstå at det er høyresiden som skaper fattigdom i Norge.

De skatteøkningene SV snakker om er i realiteten bare en liten fjert i en storm sammenlignet med de langsiktige kostnadene politikken til partiet påfører landet.

SV, og resten av venstresiden, importerer fattigdom og burde ha blitt konfrontert med de strukturelle problemene dette medfører i stedet for at de skal få lov å stjele til seg enda litt mer av middelklassens inntekter i Norge.

Det merkelige med Lysbakken og SV er at de kun snakker om å dele ut penger. Aldrig hører man et ord om hvordan pengene/ verdiene skal skapes utenom å øke skattene. Ikke et ord om hvordan det skal skapes jobber slik at de s.k. fattige og arbeidsløse kan klare seg selv.

Lysbakken og SV fremstår dermed som direkte useriøse.

Kan være mye godt i mye av det som SV sier. Mye kan høres riktig så logisk ut. Men jeg kan bare ikke med min beste vilje klare å stole på dem. De har alltid noe store ris bak speilet som de vil kunne klare å hoste opp når de har blitt varme nok i trøya. Partiet er nærmest tuftet på å straffe folk med høyere skatter og avgifter eller andre finurlige og stupide tiltak som begrenser individets frihet. Restriksjoner og begrensninger som vil ramme vanlige folk syntes dette partiet det er passende å tre ned over hodet på andre. Det er en selvfølge for medlemmer av dette partiet som vet så meget bedre enn oss selv om hva som er bra for oss. Det er egentlig kun den lille selvoppnevnte intellektuelle klanen som har forstått det, er de overbevist om selv. De er som en religiøs sekt der kun de har den rette troen. Alt annet er vranglære. De og MDG er farlige for et demokrati. Dessverre. For som nevnt, i teorien kan det høres riktig så forlokkende ut. Men i praksis hvis disse to småpartiene får for stor makt, så vil ikke ting bli til det bedre for mannen i gata. Politikk handler om så mye mer enn disse to partienes smale fokus. Dette gjelder spesielt MDG som nok ikke vet at verden som vi må forholde oss til, strekker seg utenfor landets grenser. Så nei til både SV og MDG

Lysbakken løser problemet med "fattigdom" gjennom "barnevernet" Her er det bare å forsyne seg av barna til "fattigfolk" og fordele de ut til de som trenger noe mer for å få en ltrygg økonomisk hverdag! De som sitter igjen er det ingen som bryr seg om, og i særdeleshet ikke SV!

Hvordan ville Norge sett ut økonomisk uten masseinnvandringen?

Hypotetisk, la oss si at sv fikk bestemme alt. Ville det føre til at fattigdom ble fjernet?

Jeg vil tro at de ville åpne slusene helt for innvandring. Ville vi da få mer eller mindre fattigdom på sikt?

Er sv rette parti til å legge til rette for verdiskapning?

Har vi behov for å utjevne forskjellen? Ja det mener jeg. Har sv løsningene? Nei det tror jeg absolutt ikke.

SV med sin sære forståelse av problem/årsak/tiltak/virkning, SP med sin vær-sin-lille-krok administrasjon, og MDG med sin oljenedlegging går ikke ihop med en fornuftig sosialdemokratisk politikk. Har tidligere alltid stemt AP, men denne gangen blir det venstre. Vi må ha en regjering som kan ta noenlunde fornuftige beslutninger, og de finner vi dessverre ikke i APs samarbeidspartnere.

Hvordan kan Lysbakken mene at 600.000 kr er mye i inntekt? De som er alene og alene med barn og har 600.000 i inntekt vil jo da få vesentlig mindre å rutte med enn de som er to i husholdningen. Dette vil jo ramme folk veldig skjevt. Når gjennomsnittsinntekten ligger på rundt 500.000 vil en familie lett ha 1.000.000 i samlet inntekt, men disse vil ikke bli rammet for de tjener 500.000 hver.

Standard fraser fra sjampanjesosialistene som ikke kan forstå hvorfor en på arbeiderlønn klager på høy skatt. Det er lett å være sosialist når du har høy lønn.

Enig med Gaunil her!

Vi bør heller kutte BRUTALT i offentlige stillinger (95%), senke skattenivået til 15%, og gjøre det lang enklere for næringslivet. Det er slik man får mer inn i skattekistene og de arbeidsføre fattige får mer og rutte med. Å skattetorturere alle er bare håpløst og Norge er et bevis på at slik politikk ikke fungerer.

Lysbakken burde sitte i fengsel, han stjal penger da han minister... Sekretæren hans brukte di til selvforsvarskurs for unge jenter i SV.

Eneste måten å unngå et rødgrønt eksperiment med MDG og SV som vil ødelegge Norge er dessverre å stemme KRF og Venstre. De må over sperregrensen om vi skal få fortsette med en regjering som fungerer. Uansett hva SP og AP sier nå så vil de nok svelge mange MDG kameler for å få makt. De har AP vist i Oslo

Med en samlet inntekt på 600.000 i vår familie kan jeg skrive under på at vi er fattige.

Vi er tvunget til å LEIE bolig da det ikke er mulig å spare når leilighet er dyrt å leie, og alt annet skal beskattes så til de grader.

vi har ikke vært på ferie på over 10 år, selv om vi har kjørt bil til kristiansand for å besøke dyreparken, hvor vi var nødt til å ta inn på et hotell utenfor parken for å spare penger.

600.000 er jævla lite som samlet inntekt, det er mindre enn hva man tjener om mor og far jobber i matbutikk.

Og her har vi fagbrev begge to.

Slutt å bruke "de fattige barna" i valgkampen. Det er valgflesk. Dere var i regjering med AP i 8 år og fjernet ikke fattigdommen med verken ett eller to pennestrøk. Skal man få bukt med fattigdom, kan man ikke bare sitte og gi kulturkort med gratis opplevelser o.l. til barna. Det trengs mer penger til foreldrene, og sånt er særlig venstresiden livredde for. Man stoler ikke på at foreldre vil bruke penger på barna, så tiltak må rettes direkte mot barna, leste jeg et sted. Det er nesten ikke til å tro.... Uviljen mot å gjøre trygd og pensjon levelig er enorm hos politikerne. Kun arbeid skal lønne seg, men alle kan ikke jobbe. Dessuten er det veldig mange i lavtlønnsyrker. Noen må jobbe der også. Skatten er altfor høy på lave inntekter, for Norge er dyrt å leve i. Og venstresiden får jo både fnatt, bakoversveis og nervøse sammenbrudd ved tanken på skattelettelser...

Jeg har selv oppdratt barn og hatt elendig økonomi. Nå er den tiden over og barna voksne, men ingen skal fortelle meg at venstresiden noensinne gjør ting lettere for de svakere. Det vet jeg alt om. Og da mener jeg ALT!

En person som tjener 600 000 og feks lever i Oslo er ekstremt langt fra å være rik. Boliglån, bil, mat, klær og løpende utgifter, så er det lite eller ingenting igjen før neste lønn kommer. Med SV sitt tegneseriesamfunn ville dette landet gått rett i dass i løpet av kort tid. At så mange som ca 4% av nordmenn stemmer på disse fjolsene er rett og slett utrolig. Partiprogrammet deres er best egnet som dasspapir.

Det som forundrer meg med venstresiden spesielt SV, er at de tror løsningen på alle problemer er å øke skatter og avgifter proporsjonalt med statens utgifter.

Hva kjære Lysbakken, om dere så litt på hvilke kostnader dere har tilført landet med naiv innvandrings politikk. så legger du sammen 2+2 og ser hvilke utgifter dette har medført.

Lysbakken ! Jeg har ingen problemer med å betale skatt, men er sterkt imot å demme opp for en innvandringspolitikk som ikke er bærekraftig over tid.

Og det kan aldri løses via skatter og avgifter, da vil ingen ha råd til å bo i Norge.

Når dere i tillegg skal fase ut hovedinntekt nr.1, Olje, hva skal da demme opp for disse kjærkommende inntektene? "skatter og avgifter".

Personlig håper jeg aldri dere kommer i en regjeringsposisjon, da jeg ser på SV som et parti, som først og fremst er en fare for rikets sikkerhet, ved hodeløs innvandringspolitikk, samt at sv`s økonomiske politikk vil føre til massiv skatteflukt for de som har midler, samt at AS Norge ikke vil være bærekraftig i forhold til pensjonsfondet. og de forpliktelser dette fører til.

Tror ikke en eneste en ønsker å bidra til overnevnte.

Godt valg.

Finansminister Halvorsen skulle utrydde fattigdommen med et pennestrøk. Ble det for vanskelig, selv for SV? Heldigvis er det få som stoler på SV.

SV er oppskriften på katastrofe.

Viktigste oppgave ved valget 2017 er å stemme på parti som vil ha mindre innvandring.

Velferdsstaten kommer ikke til å overleve lenge om Norge ukritisk forsetter å importere Nav klienter fra dysfunksjonelle MENA land.

Jon Bjørkerot

Jon Bjørkerot

Barnetrygden er ikke økt på 13 år, 8 av de satt SV i regjering. Når SV roper om hvor fælt det er at den ikke er økt så har de selv vært med på å ikke øke den.

Hvis man går tilbake å ser på voteringen for å innføre uførereformen så stemte SV for omleggingen. Det eneste partiet som sa nei var FRP. Å da sitte i etterkant å beskylde regjeringen for en omlegging vedtatt av rødgrønn regjering er lavmål. Hvor var du og din bekymring da dette var oppe til avstemning?

Hei Robert!

Vi ønsker skattelette på inntekter under 600 000 og det er så klart inntektsskatten per person vi snakker om, ikke samlet familieinntekt. Vi vil også gjøre det lettere å komme seg inn på boligmarkedet for folk som sliter med det.

MEN HVA MED MEG??

MEN HVA MED MEG??

men hva med meg, 43 år, etter husleie er betalt så lever jeg på 8200 kr pr måned å skal da jeg begynne å dekke strøm, tv, internett, mat og andre ting, men det blir jo aldri noen andre ting, det blir jo knapt mat, sånn har jeg levd de siste 5 år å skal sikkert leve slik de neste 5 år er jeg ikke så heldig å dø før den tid dag jeg anser meg for å ikke ha råd til å bli syk i "velferdsstaten" Norge. Jeg må jo være superfattig men i norge bor det ingen fattige mennesker for det har jeg lest i avisen men jeg skal da visstnok leve slik resten av livet, kanskje de neste 15-20 år er jeg ordentlig uheldig.

Dere har helt glemt sånne som meg og andre i samme situasjon, tenk om jeg hadde hatt barn noe jeg heldigvis ikke har, hvor fattige hadde ikke de da vært?

Spillet om makten i Norge går denne denne gangen ut på å love mest mulig penger til ymse forskjellige formål som SVAudun her nå gjør, skriver side opp og side ned i blogg om de fattige stakkars barna som ikke har stemmerett engang og dermed har null evne til å påvirke valget på noe som helst måte.

Bare fortsett sånn.

er det du bør gjøre.

DU har overhodet ikke peiling på hva du prater om og er en skam for Norsk politikk..

...hva med å gå litt i seg selv og feie litt for egen dør?

...så vidt jeg husker ble du vel tatt for "korrupsjon", eller heter et noe annet?

https://www.document.no/2017/08/27/sv-lysbakkens-fortid-som-korrupt-statsrad-har-velgerne-allerede-glemt-at-han-matte-ga-av/

Scott Johansen

Scott Johansen

Dette er hva SV fikk igjennom når de satt i den rødgrønne regjeringen, hvor stadig flere barn skal gjøres til statens barn og hvor antall offentlig/halvoffentlig ansatte skal økes dramatisk.

https://steigan.no/2014/11/04/barnevern-er-blitt-big-business-under-de-rod-gronne/

Lysbakken har naturligvis rett. Men her forsøker noen å gjøre også disse uttalelsene til en innvandrings/asylsøkerdebatt. Er det ingen grenser for dere? Er det de 12-1300 asylsøkerne som kom hit i fjor som er skyld i at stadig flere mister sine goder? Dette er lavmål. Tull og tøys fra ende til annen.

Vel, norske skattebetalere tvinges til å finansiere livslang Nav-stønad til velferdsmigranter fra Afrika og andre dysfunksjonelle steder. Jeg har mistet mine goder etter to års trygd fra Nav - nå lever jeg på oppsparte midler.

Til du anonyme over meg

Til du anonyme over meg

Du kan fornekte det så mye du vil, men det er enkel matte som viser til mindre goder på oss som er her fra før om det kommer nye hit som vi kan se med empirisk bevis bidrar mindre enn de som er her fra før(etnisk norske).

Om vi diskuterer politikk og har en reell samfunndebatt vil ALT være relevant, fordi alt er knyttet sammen. Det er tross alt et SAMFUNN.

Torunn Økland

Torunn Økland

Jeg er enig med Lysbakken at barnefamilier og enslige med barn trenger en noe høyere barnetrygd. Men virkemidlene kan man diskutere. NAV er alvorlig på etterskudd med sine kontrollsystemer som er svært lett for store grupper innvandrere å utnytte, som somaliere som stadig vekk får barn med samme mann og som egentlig er kone nr 1- 2 - eller 3, men som lever greit på enslig forsørger bidrag. Det må også begrenses i innvandringen med familiegjenforening av store familier, samt at det må gjøres begrensninger i barnetrygdutbetalinger til mennesker som er fast bosatt i utlandet (arbeidsinnvandring fra Polen, etc) NAV kan ikke være sosialkontor for hele Afrika og midtøsten og østeuropa. Her må det gjøres endring, Audun.

SV er en katastrofe for Norge. Håper de kommer under sperregrensen. Heia Siv og Erna!

"De på høyresiden"

...sa mannen som ellers ynker seg for "utidig generalisering".

Fantastisk at den korrupte lederen som satt i 8 år med rent flertall på stortinget klarte å generere FLERE fattige barn her til lands. De klarte ikke engang å gjennomføre "et pennestrøk".

At de valgte å svindle seg til penger til et jenteforsvar når de selv styrte finansministeren forteller ABSOLUTT ALT om SV og alle de hjernevaska minionene deres.

Måtte SV lide en lang og smertefull død.

Pornobakken runker inn i solnegangen, sosialistporno for folket.

Hei Martin fra SV. Jan fra folket her. Hvor kommer begrepet "fattige barn" fra? De rike barnas penger står vel i Overformynderiet? Er det ikke egentlig de voksne dere mener og så dytter dere barna foran for å høste empati? Hva med å la de voksne reise hjem? Å sende hjem u-landsmennesker som har fått gratis utdannelse i Norge er vel den beste bistand Norge kan gi u-land?

Anne K.Hansen

Anne K.Hansen

Sv/Lysbakken oppfører seg som en diktator overfor det norske folk. Han opptrer herskesyk og destruktiv. Lysbakken bryr seg ikke om det norske folk, bare nå i valgkampen han stresser etter stemmer, da vet han å henvende seg til nordmenn også. Ellers høgger han bare på egne borgere om hvor egoistiske vi er som ikke vil la Midt østen og Afrika strømme fritt inn i landet. I Lysbakken sin verden dreier hovedsakelig alt seg om å ta inn mest mulig innvandrere, det vil han fortsette med etter valget også, bare mye verre om han kommer til makta. Da blir det mange flere fattige, også barn.

Sv,Ap,Venstre,Mdg,Krf mfl er skrekk og gru for landet og folket,-de er skremmende uforutsigbare! Det mest sikre med nevnte partier er mistrivsel og dårligere kår på de fleste områder for folk flest.

Høyre og Frp er mest fremtidsrettet, -håper de får så mye stemmer at de kan styre alene...uten bremse og hylekorene Krf og Venstre.

Barnefattigdom fjerne vel du Audun "med et pennestrøk"?

Den stille majoriteten

Den stille majoriteten

Lysbakken setter fyr på huset og klager etterpå over at det brant ned.

Slutt å ta inn folk som ikke vil integreres, og fattigdommen går ned.

Det enkle ER ofte det beste.

Du Lysbakken, i den røde perioden økte fattigdommen blant norske barn i rekordfart, men sjefen din dengang påstod at å fjerne fattigdommen i Norge bare var ett pennestrøk, manglet dere penn eller fant dere ikke penn med blekk i?

Karin Woldseth

Karin Woldseth

Alvorlig talt Audun, barnefattigdommen gikk IKKE ned i de årene dere satt i regjering,så dette blir å kaste stein i glasshus, det singler rundt ørene på deg. Det er sikkert mange ting SV kan kritisere regjeringen for, men dette bør ikke være en av dem. De aller svakeste blir av deg brukt, og det er ille nok. Er det noe SV ikke har troverdig på, så er det nettopp bekjempelse av barnefattigdom.

Alle sosialistiske stater går "ad dundas", altså rett til ####, det er vel ingen nordmenn med vettet i behold som fortsatt stemmer på disse røde taperne (bortsett fra unge mennesker som ikke har forstått verdens relaliteter ennå).

kyrre fjeldvik

kyrre fjeldvik

Dessverre leser ikke Lysbakken eller andre i hans krets disse kommentarene.

Kanskje ikke så rart. Det er 95 prosent tommel ned for både han og partiet.

disse idiotene i SV skulle jo avskaffe fattigdommen med et pennestrøk da de satt i Regjering det gikk jo rett i dass, at det er noen som gidder å ta disse idiotene i SV høytidelig, burde tvangssende disse tullingene til Nor Korea de har jo mye av det samme tankegods som han tullingen der nede

MEN, det er vel ingen om tenker på barna sine hvis de skal stemme Audun Lysbakken, det blir jo på en måte litt feil gjør det ikke?

Kakebakken, som han også blir omtalt som bruker fattige barn for å høste stemmer og det er den samme kverna som har stått å gått nå i 8 år er det vel bare.Han synger på samme verset som han har gjort de siste 8 år og det gjør egentlig alle politikere i Norge.

Det er intet nytt under solen så hvis man ønsker forandring i Norge er det på tide å stemme nytt eller så får du samme søpla tredd ned over hodet som du har fått ikke bare de siste 8 men også 12 år, vi kan på en måte den strofa nå, jeg kan den iallefall.

Alle dere politikere som i dag står på TV og gjør dere deilige men på innsiden er så stygge at dere kunne skremt selveste Satan i mørket er på en måte avslørt da, vi vet hva det bor i dere nå.

En mental øvelse som SVere (og andre) burde prøve:

10 venner deler en restaurantregning. De blir enig om å betale etter evne. 1 er arbeidsledig og betaler ingenting. 1 har høy inntekt og betaler halve regningen. Alle er fornøyd med ordningen, og de gjør middagen til en månedlig begivenhet. Etter en stund får de 10 % rabatt av restauranten. Hvordan skal de fordele rabatten? Skal han som har tatt halve regningen få halve rabatten? Og hvorfor skal ikke han som er arbeidsledig få glede av rabatten?

Venstresiden elsker å spise kake, og de elsker å dele ut kake. Når bakeren ikke lenger klarer å levere ut nok kake til alle gjestene, vil venstresiden storme kjøkkenet og ta ingridiensene. Det er jo dypt uretferdig at bakeren har tilgang på mer kake enn gjestene.

SV har et grunnleggende problem - de vil legge ned Norges viktigste inntektskilde, olje og gass. Ikke bare mister vi enorme inntekter til stat og private, men realkapital for flere 100 mrd skal skrotes i løpet av noen år, evt selges på billigsalg til utlandet.

Samtidig skal SV inføre 6-timers dag, legge oppdrettsanlegg på land, gjøre alt mulig gratis, og gi bedre pensjonsoppgjør.

Dessuten ta imot langt flere flyktninger og fjerne barnefattigdom.

Dette kan selv et 5. klassing se er politiker-tricks.

Lysbakken er en økonomisk Maduro som i venezuela, og resultatet vil bli akkurat likt. Fattigdommen vil øke, og det dramatisk !

SV og Arbeiderpartiet har solgt sjela til mørkemannen ved å undertegne pensjonsforliket med underreguleringen av pensjon og uførereformen. De mest syke på 100% ung ufør stønad mistet sin bostøtte som følge av uførereformen er i strid med hovedprinsippet at ingen skal tape noe av betydning på uførereformen. Troverdigheten til SV og Arbeiderpartiet er alvorlig og varig svekket med ovenfor nevnte svik som spesielt rammer de mest syke og enslige så åpenbart urettferdig.

Stortinget har undervurdert konsekvensene av underreguleringen an pensjonen og uførereformen, og urimelig tap av bostøtten for dem mest syke som har ung ufør pensjon og er enslig. Boutgiftstaket er økt mindre for enslig ung ufør og favoriserer de som barn med relativt mer penger via bostøtten. Det trengs et løft for enslige på ung ufør stønad, og syke lever nå under fattigdomsgrensen uten at stortinget gidder å bry seg.

Lett å tråkke på de som ligger nede, og hadde ventet meg mer av SV og Arbeiderpartiet.

Knut Kvernflaten

Knut Kvernflaten

Audun Lysbakken fortsetter i samme sporet. Å dele ut goder i øst og vest det kan han og hans bevisstløse trosfeller. Men hvordan man skaper de verdier som gir samfunnet muligheter til fordeling, det er for ham upløyd mark. Men SV's program er jo enkelt og lyder slik: Det jeg ikke skaper selv det stjeler jeg bare fra andre."

Det finnes ikke fattigdom i Norge Audun Lysbakken. Definisjonen på fattigdom er klar: Fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær. Å ikke kan ta ferie til Mallorca eller dra på kino, ha bil etc. Audun Lysbakken er jo kjent for å lyve. Husker det ble tatt en Løgndetektortest av Lysbakken i NRK og en representant i frp. Lysbakken STØRK MED GLANS! 98000 FATTIGE BARN I NORGE? Tull og tøys!

"Saken kommer opp på Ap's landsmøte, som starter i morgen. Ifølge EUs målemetode for fattigdom var 91000 barn (8,7 prosent) i alderen 0?17 år fattige i 2005. I 2011 var tallet 106000 barn (9,5 prosent). De fattige barna har oftest foreldre som er enslige eller er innvandrere med lav inntekt."

Så du ønsker at det skal bli flere fattige barn i Norge? Slik som det ble sist dere hadde makt?

For det er færre fattige barn i Norge etter 4 år med blå regjering enn da de blå overtok etter den røde regjeringen..

For å se hvor gal det går i Storbritannia, så leggger jeg ved saken som handler om å innfør 30 timers gratis barnehage til barn som er 3 og 4 år gammel fra denne høsten. Saken ble publisert i dag, og er meget bekymringsfull. Her må man være i full jobb for å få de 30 timene gratis (man får allerede 15 timer per uke om man jobber eller ikke). Barnehagene blir ikke påbudt å tilby slik ordning heller (mange barnehager er private, og de sier at ordningen sender dem konkurs). De snakker om kun de som tjener over £100000, tilsvarende over én million kroner, ikke får støtte. Dette er noe som kommer til å ramme de fattigste i landet, som ikke finner heltidsjobber, er allerede fattige, og som vil ikke ta sjansen ved å finne jobb uten å fått garanti om de 30 gratis timene. De som allerede har en godt betalt jobb klarer å betale regningen.

https://www.theguardian.com/education/2017/aug/27/uk-nurseries-30-hours-free-childcare-parents-providers-think-again?CMP=fb_gu

Ottar Rakvåg

Ottar Rakvåg

De merkeligste av alt, hr Lysbakken, er at noen overhode kan være maxist/kommunist i vår opplyste tidsalder.

Lysbakken & Moxnes.

Slagsvold Vedum.

Støre

......

Hanssen

Vel bekomme

Godt kommentert Audun, men dessverre er de aller fleste her inne på menighetsbladet til de blåøyde totalt blottet for fornuft.

De har store skyggelapper og makter ikke å forstå at mennesket er viktigere enn pengene.

Jeg har en inntekt på over 600000, jeg har et barn på 2 år, en til på vei og en samboer uten jobb - som har vært uten jobb grunnet arbeidsmarkedet en god stund.

Vi sliter med å få endene til å møtes som det er - og SV vil skattelegge meg enda mer?? Som eneforsørger til familie på 4, kommer jeg ikke langt med 600000,- Du kan da fort innrullere oss 4 i fattigkassa!

Kalle Kanin;

Typisk, har man ikke argumenter så tar man personen! Hvis det ikke er mer penger igjen, går det utover menneske! Til info!

Beklager, men SV har INGEN troverdighet når det kommer til de "fattige". Man var selv med å førte en poletikk i 8 år i regjering, som førte til FLERE fattige her i landet.

For meg, så er det bare helt tydelig, at man ikke forstår at det er de med minst, som betaler "mest" når man øker avgifter i et samfunn. Så selv om man ikke får en "skatte økning", så ender man opp med mindre penger for det.

Inntil SV en dag lærer dette, så kan man ikke ta SV seriøst i forhold til "fattige" her i landet.

Tror nok de fattige ble behandlet langt verre før en hva de gjør i dag.

Dette kommer fra "de rødgrønne" som skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk og virkelig hadde muligheten. De var en flertallsregjering og satt på pengesekken. Selv fattigdomsekspert Bjørnøy ble hentet inn, men så snudde det. Jens satte Bjørnøy på den tunge miljøvernposten og hun forsvant i en papirbunke, og fattigdommen blant barn ble doblet.

Hukommelse er ikke det sterkeste kortet til toppolitikerne, men de er "flinke" med tall...

Ifølge EUs målemetode for fattigdom var 91000 barn (8,7 prosent) i alderen 0?17 år fattige i 2005. I 2011 var tallet 106000 barn (9,5 prosent).

Tallene til forskningsstiftelsen FAFO viser derimot at antall fattige barn har økt fra 50 000 i 2005 til 100 000 i 2011, noe som må karakteriseres som drastisk.

Til Thomas og andre som sliter med å få endene til å møtes; SV vil ha dobbel eiendomsskatt; SV ser for seg at den nye nasjonale eiendomsskatten skal komme i tillegg til kommunal eiendomsskatt. https://www.dagbladet.no/nyheter/sv-snur-om-boligskatt/60599713

I tillegg ønsker de kraftige økninger på det som er. I Bergen vil de i følge BT tredoble eiendomsskatten for å få penger til barnehager og eldreomsorg.

Grunnen er en kraftig befolkningsvekst som igjen pålegges skatteetalerne, i tillegg til at kommunene like over årtusenskiftet ble oppfordret til å selge kraftverkene sine og energiaksjer...

Er ikke særlig bekymret for at vi kommer til og se trynet ditt i regjering igjen, men hver gang du kommer inn i lyset så kødder du det fint til. Jeg har 3 barn som bur under samme tak som meg , 2 av de er særkullsbarn og de har du personlig gjort fattig og tatt fra barndommen til sist du hadde makt . Hadde jeg fått ett ønske oppfylt hadde det ikke vært rikdom men at du gikk på en kjempe smell, det hadde blitt kjøpt inn fyrverkeri og kake. Så jeg lever i håpet .

Skriv en ny kommentar